samarbejde med tal og tanker
Nyt strategisk samarbejde
26/03/2020
IT er mere end bits n’bites
24/11/2020

Følger din virksomhed god IT-skik?

At få udført en IT-revisionserklæring er et udtryk for, at du som virksomhed gerne vil udstråle kvalitet, tryghed og sikkerhed.

Erklæringen er en blåstempling, som du kan benytte overfor omverdenen af, at din virksomhed lever op til aftaler og/eller gældende lovkrav omkring IT-sikkerhed. Dvs. at I har styr på jeres IT-drift, IT-sikkerhed og jeres datahåndtering i forhold til GDPR samt tilhørende forretningsgange og processer.

En KonsensIT rådgiver vil sammen med jer gennemgå det rammeværk, som vi arbejder efter samt udarbejde en tidsplan for de forskellige aktiviteter vi skal igennem.

Der etableres workshops, indsamles data, som efterfølgende revideres, og vi kommer med vores anbefalinger.

Efter endt evaluering og godkendelse udstedes en IT-revisionserklæring af vores samarbejdspartner Revisionshuset Tal & tanker.

Dowload vores datablad om IT-revisionserklæring