Følger din virksomhed god IT-skik?
09/06/2020
Kend dine risici og forhold dig til dem
15/06/2021

IT er mere end bits n’bites

IT er mere end bits n’bites

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 550 medarbejdere fordelt over fire forskellige geografiske lokationer; Ribe, Bornholm, Viborg og København, manglede ressourcer til at klare den daglige drift i it-afdelingen. De faste medarbejdere var ofte pressede og havde svært ved at bevare overblikket.

I forbindelse med en it-audit blev det derfor besluttet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens interne it-afdeling skulle outsources til Statens IT. Det ville betyde, at de otte faste medarbejdere og afdelingens elev fysisk ville blive flyttet til Statens IT og komme til at sidde et andet sted. Samtidig skulle Færdselsstyrelsen, der var flyttet til Ribe, skilles fra. Så der var rigeligt med omvæltninger til at beskæftige en langt større it-afdeling, end den man rent faktisk havde til rådighed. Det blev besluttet at hente hjælp udefra i form af en ekstern konsulent, der kunne hjælpe med den daglige it-drift.

It-ændringer kræver mod

“Jeg var specifikt på udkig efter en person, der ikke bare skulle sørge for, at it-driften fungerede til punkt og prikke. Vedkommende måtte også gerne selv tage initiativ til at løfte vores normale processer og rutiner, hvor det var muligt. Jeg var ikke på udkig efter en decideret udvikler, men derimod en person, der ville tage affære, hvis vedkommende så en mulighed, der kunne lette eller forbedre vores arbejdsgange. Det kræver nogle gange mod at fortælle en organisation, at en fast indarbejdet procedure kan gøres på en smartere og mere effektiv måde. Samtidig forventer jeg naturligvis, at vedkommende også har løsningen på, hvordan en ny alternativ procedure skal se ud,” siger Michael Terpe, som er teamkoordinator for it-drift hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Alene under Covid-nedlukning

KonsensIT kom på banen, og Mogens Jensen blev valgt til at varetage it-driften. Det var den 27. januar, og Mogens fik kun godt en måned til at finde sig til rette og skabe sig et overblik, inden store dele af Danmark lukkede ned på grund af corona den 11. marts. Hos Trafik, Bygge og Boligstyrelsen var man også nødt til at lukke ned og bede medarbejderne arbejde hjemmefra. Pludselig var Mogens helt alene i driften og skulle sikre, at tingene fungerede trods de nye betingelser. “Vi sad to mennesker herinde. Det var meget underligt – især fordi jeg kun havde været her én måned. Men nogle gange er det en fordel bare at blive kastet ud i det,” siger Mogens Jensen.

“Fordi Mogens kommer med den it-erfaring, han gør, har han hurtigt kunne identificere nogle af vores udfordringer og fået dem løst.

Han har generelt fået en række ting til at fungere smartere for eksempel via automatisering. Så vi kan vist roligt sige, at Mogens har fået sat skik på vores it – for nu at bruge et lidt gammeldags udtryk,” siger Michael Terpe.

Læs referencehistorien med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen i sin helhed.