IT-sikkerhedsstrategi

“Det er afgørende, at IT-sikkerhedsstrategien er udarbejdet,
kendt og implementeret i daglige tiltag og rutiner,
så cyberforsvaret konstant er optimalt.”

IT-sikkerhedsstrategien er afgørende for, hvordan en virksomhed klarer sig igennem et cyberangreb

 

Udgangspunktet for alle virksomheders evne til at klare sig igennem et cyberangreb er, hvor forberedt og velgennemtænkt et IT-sikkerhedsfundament virksomheden har opbygget, inden der opstår en cybertrussel

IT-sikkerhedsstrategien er netop planen for dette fundament, som sikrer at der er udarbejdet tiltag for:

1. Forebygge at et cyberangreb kan lykkes
2. Beskytte mod cyberangreb
3. Opdage hvis/når et angreb sker
4. Håndtere et angreb når det sker
5. Genoprette ramte systemer og data
6. Styre IT-sikkerhedsarbejdet

I KonsensIT teamet elsker vi at arbejde med, hvordan teknologi, processer og mennesker bringes sammen og bidrager til eksekvering af IT-sikkerheds-strategiens målsætninger.

To IT-strategiprocesser er aldrig ens

KonsensIT teamet har kompetencer til at bistå jer i hele eller dele af den samlede IT-sikkerheds-strategiproces. Fra facilitering af strategisk afklaring til endelig eksekvering og ledelse af afledte programmer og projekter.

Det er sjældent, at strategiprocesser i forskellige virksomheder kan udføres med samme metode og rammeværk, hvorfor vi anbefaler at sikre rådgivning og afklaring af et realistisk ambitionsniveau med udgangspunkt i virksomhedens IT-sikkerheds-modenhed.

Det væsentligste er, at den overordnede forretningsstrategi er kendt, accepteret og til enhver tid understøttes af IT-sikkerhedsstrategien.

Aalborg Kommune fik udsigt til millionbesparelse. Læs her hvordan:

Anbefalinger omkring arbejdet med IT-sikkerhedsstrategier

  • Afgræns det fokusområde IT-sikkerhedsstrategien skal omhandle og opdel forløbet i overkommelige faser, prioriteret ud fra virksomhedsn modenhed indenfor de 6 IT-sikkerhedsområder.
  • Opdel evt. strategien i, hvad der omhandler teknologi, processer, kompetencer mv.
  • Foretag vurdering af IT-sikkerhedsstrategiens afhængigheder og forudsætninger
  • Beskriv udgangspunktet ”As is” scenariet og det ønskede ”To be” scenarie
  • Opstil handlingsplaner for de aktiviteter der skal føre fra ”As is og til ”To be”
  • Prioritér aktiviteterne og brug fx. indsats og værdi-vurdering som støtte hertil
  • Udarbejd projektbeskrivelser og sørg for økonomisk, organisatorisk og ressourcemæssig opbakning
  • Eksekver og evaluer

Har du behov for sparring, rådgivning eller hjælp til eksekvering - skriv til os her