IT-strategi

IT-strategi og processer
“Det er væsentligt, at den overordnede
forretningsstrategi er kendt, accepteret
og at IT-strategien understøtter denne”

IT-strategier kan blive matchvindere i kampene for eksekvering af forretningsstrategien

 

De fleste forretninger drømmer om en overordnet IT-strategi, der omfatter alle aspekter omkring IT og giver klare svar og tydelige pejlemærker, for daglige prioriteringer. Virkeligheden er ofte en anden, og det kan virke uoverskueligt at komme hele vejen rundt om en dækkende IT-strategi.

I KonsensIT elsker vi at arbejde med, hvordan IT, forretning og mennesker bringes sammen og bidrager vedholdende til eksekvering af forretningens overordnede målsætninger.

Vores erfaring er, at vejen til den overordnede IT-strategi kan gå igennem prioritering af IT-landskabets potentielle matchvindere, der som fokusstrategier kan bidrage til, at forretningens samlede it-strategi kan defineres og beskrives.

To IT-strategiprocesser er aldrig ens

KonsensIT har kompetencer til at bistå jer i hele eller dele af den samlede strategiproces. Fra facilitering af strategisk afklaring til endelig eksekvering og ledelse af afledte programmer og projekter.

Det kan være IT-strategier omkring Cloud, netværk, sikkerhed, compliance, digitalisering, som med fordel kan afdækkes.

Det er sjældent, at to strategiprocesser kan angribes med samme metode og rammeværk, hvorfor vi anbefaler at sikre rådgivning og afklaring af et realistisk ambitionsniveau.

Det væsentligste er, at den overordnede forretningsstrategi er kendt, accepteret og til enhver tid understøttes af IT-strategien.

Aalborg Kommune fik udsigt til millionbesparelse. Læs her hvordan:

Anbefalinger omkring arbejdet med IT-Strategier

  • Afgræns det fokusområde IT-strategien skal omhandle og forretningsstrategien den skal understøtte
  • Opdel evt. strategien i, hvad der omhandler teknologi, processer, kompetencer mv.
  • Foretag vurdering af strategiens afhængigheder og forudsætninger
  • Beskriv dit udgangspunkt ”As is” scenariet og det ønskede ”To be” scenarie
  • Opstil handlingsplan for de aktiviteter der skal føre dig fra fra ”As is og til ”To be”
  • Prioritér aktiviteterne og brug fx. indsats og værdi-vurdering som støtte hertil
  • Udarbejd projektbeskrivelse og sørg for økonomisk, organisatorisk og ressourcemæssig opbakning
  • Eksekver og evaluer

Har du behov for sparring, rådgivning eller hjælp til eksekvering - skriv til os her