IT-risikovurdering

“Teamet forsøger altid at supplere
metode og struktur med pragmatisme
og forretningsforståelse for IT,
forretning og mennesker”.

Hvilken værdi skaber en IT-risikovurdering?

Cybertruslen er større end nogensinde. IT-sikkerhed er derfor en daglig udfordring for din virksomheds ejere, stakeholders og medarbejdere. Tænk it-sikkerhed ind i din virksomheds strategi. Ved at afdække trusselsbilledet og de afledte it-sikkerhedsrisici for din forretning, kan du arbejde struktureret med risikominimering. En effektiv risikovurdering er forudsætningen for:

 • At Ledelsen kan prioritere ressourcer og kompetencer på it-sikkerhedsområdet
 • At it-sikkerhedsroadmaps kan udarbejdes og eksekveres, baseret på et veldokumenteret grundlag
 • At der kan kommunikeres tydeligt til organisationen og rapporteres præcist til bestyrelsen/ledelsen
 • At roller, ansvar og forankring kan fastlægges og it-sikkerhed bliver indlejret i virksomhedens årshjul
 • At beredskabsplaner løbende kan opdateres og trænes på baggrund af de opdaterede risikovurderinger

 

Læs mere om IT-beredskabsplan her

Gode råd til en effektiv IT-risikovurdering

I KonsensIT teamet kan vi hjælpe med hele eller dele af risikostyrings-processen. Fra identificering af trusselbillede og risikovurdering til beredskabsplanen, som skal aktiveres, når et hackerangreb indtræffer.

Vi har samlet nogle gode råd her, som er forudsætningen for en succesfuld risikovurdering:

 • Start med en etablering af konteksten og identificer dernæst trussellandskabet.
 • Afgræns, hvilke elementer i jeres samlede infrastruktur- og systemlandskab, der skal foretages risikovurdering af.
 • Fastlæg det rammeværk og den metode der bedst understøtter jeres fokus – NIST, CIS, ISO mv.
 • Identificer indsats/værdi for alle identificerede it-sikkerheds risici og prioriter dem.
 • Få udarbejdet et it-sikkerheds roadmap, der sikrer overblik over samtlige aktiviteter.
 • Kommunikér og rapporter ofte og tydeligt til ledelse og medarbejdere.

Læs også hvordan det gav værdi for it-driftsfællesskabet Efif at få foretaget en it-risikovurdering.

Har du behov for sparring, rådgivning eller hjælp til eksekvering - skriv til os her