It-risikovurdering

risikovurdering-600x368

Hvor sikre er dine data?

Alle beslutninger i en organisation bør uanset betydning involvere en grundig overvejelse af risici og anvendelse af risikostyring i et passende omfang.

Risiko kan defineres og måles på forskellige måder, men grundlæggende set er det risikopotentialet for, at en given hændelse eller aktivitet kan betyde tab, eller at en ønsket aktivitet bliver gennemført på en utilfredsstillende måde.

Der er flere faktorer der spiller ind, når man vurderer og behandler risici. Fx. kan den måde man behandler risici på, være en risiko i sig selv.

Derfor er det vigtigt at foretage regelmæssige risikovurderinger, hvor man analyserer sammenhængen mellem sandsynlighed og konsekvens af, at en given (risikofyldt) hændelse opstår.

Få overblik over risici og kend konsekvensen for din forretning

En risikovurdering foretaget af KonsensIT vil give overblik over de potentielle risici og deres indbyrdes grad af alvor. Herudover vil den vise områder, hvor der kræves øget fokus eller tiltag for at undgå, at risici bliver til hændelser.

Risikovurderingen danner grundlaget for at kunne etablere en effektiv it-beredskabsplan, der, i tilfælde af fx. brand, terror, vira m.v., skal sikre dig hurtig reetablering af dine forretningskritiske systemer.

Læs hvordan du etablerer en effektiv beredskabsplan

Download PDF af vores datablad om risikovurdering

KonsensIT’s rådgivere og projektledere holder sig løbende opdateret omkring digital sikkerhed,  og er bl.a. ISO 31000 certificerede. Dette er din sikkerhed for et optimalt udbytte af vores samarbejde med dig.