It-beredskabsplan

persondata-550x367

Risikostyring er vigtigt for din virksomhed

Med en beredskabsplan får du helt klare retningslinier for, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan i tilfælde af uheld, som det ikke har været muligt at undgå eller begrænse.

Beredskabsplanen indeholder et sæt forholdsregler og processer, der har til formål at sikre din virksomheds aktiviteter og værdier. Dette sker gennem hurtig og effektiv reetablering af de forretningskritiske it-systemer i tilfælde af utilsigtede hændelser (fx. brand, terror, vira, fejl).

Der udarbejdes herudover en plan for, hvordan de nødvendige aktiviteter kan fortsætte, indtil alle systemerne er fuldt operationelle igen, samt en tidsramme herfor.

En risikovurdering begrænser tab af data

Forudsætningen for en optimal beredskabsplan er at der forud for denne proces er foretaget en risikovurdering/-analyse af sikkerheden i din it-infrastruktur. En KonsensIT risikovurdering kan evt. indgå som en del af beredskabsplanen.

En KonsensIT projektleder vil være den udførende på opgaven, med støtte fra jeres organisation i form af information fx. omkring operationelle procedurer, bemandingsplaner, evt. sikkerhedspolitikker samt koordinering af opgaver internt i virksomheden.

Læs mere om KonsensITs risikovurdering

Download PDF datablad it-beredskab.