IT-beredskabsplan

Hvilken værdi skaber en IT-beredskabsplan?

Uanset hvor mange IT-risikovurderinger du gennemfører, og hvor mange IT-sikkerheds roadmaps du eksekverer på, vil det aldrig lykkes at fjerne alle sikkerhedsrisici fra din forretning. Når din virksomhed en dag bliver ramt, vil det være jeres IT-beredskabsplan som skaber tryghed for:

 • At alle arbejder efter samme IT-beredskabsplan
 • At alle kender deres roller og ansvar
 • At forretningskritiske it-systemer i it-infrastrukturen er kendte og prioriteret
 • At backup og genetableringsprocedurer er beskrevet, kvalitetssikret, og viden er delt
 • At opgaverne hos beredskabsteamet er trænet og forankret i organisationen
Kommunikér tydeligt til organisationen omkring it-beredskabsplanen

Gode råd til en effektiv IT-beredskabsplan

 • Start med sikre bestyrelsen og direktionens opbakning af arbejdet med forbedring af IT-sikkerheden.
 • Identificér det aktuelle trusselsbillede, de forretningskritiske systemer og den understøttende IT-infrastruktur.
  Gennemfør en IT-risikovurdering/risikoanalyse
 • Afdæk hvilke interessenter der er i spil, og hvilke krav der stilles til jer og til andre i forbindelse med beredskabsstrategi og beredskabsplan. (Eks. Datatilsynet, Finanstilsynet, kunder, leverandører eller andre).
 • Skab afklaring om formål, omfang, struktur og organisatorisk forankring af din beredskabsplan. Vær opmærksom på, at der ikke findes ét bestemt rammeværk, som dækker alle virksomheders behov lige godt.
 • Udarbejd genetableringsstrategier og beredskabsprocedurer for jeres forretningskritiske IT-systemer og infrastruktur. Udarbejd evt. aktionskort og fokusér på vidensdeling imellem virksomhedens IT-eksperter.
 • Kommunikér tydeligt til organisationen omkring IT-beredskabsplanen
   • Hvem kan aktivere beredskabet?
   • Hvem indgår i beredskabet?
   • Hvem ejer beredskabsplanen?
   • Hvor tit trænes, testes og revideres IT-beredskabsplanen?

Læs også hvordan vi sammen med Lyngby Taarbæk Kommune fik foretaget en analyse af kommunens IT-sikkerhedstilstand.

Har du behov for sparring, rådgivning eller hjælp til eksekvering - skriv til os her