Kræftens bekæmpelse forebygger på it-området
22/04/2015

Uvildig sparring gav tryghed ved outsourcing

Da Oasis gik ind i overvejelserne omkring outsourcing af it-driften stod ledelse og bestyrelse over for en opgave af afgørende betydning, som tilmed skulle løses på et svært gennemskueligt marked. Derfor valgte Oasis tidligt i forløbet at indgå et rådgivningssamarbejde med KonsensIT.

– Vi kender selvfølgelig vores behov på området, men it er ikke – og skal heller ikke være – vores ekspertiseområde. Derfor fandt vi frem til, at der ville være værdi i at få en uvildig sparringspartner ind over processen, forklarer Centerleder i Oasis, Ruth Lauge. Hun understreger, at den beslutning har haft stor betydning.

– Samarbejdet med KonsensIT har skabt værdi både i forhold til den rent tekniske indsigt med hensyn til vores behov og minimumskrav og i forhold til at give mig et gennemarbejdet beslutningsgrundlag at præsentere for bestyrelsen, siger hun.

Untitled-3
Lougesen2

“KonsensIT har skabt tryghed”, siger Ruth Lauge

Oasis har siden 1987 eksisteret som specialiseret privatejet behandlingscenter for traumatiserede flygtninge og deres pårørende. Centret har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden med status som ”specialistfunktion på regionsfunktionsniveau”, hvilket stiller meget høje krav til dokumentation og journalisering  – og dermed til it-strukturen.

– Det er helt afgørende, at vores system kan kommunikere effektivt og sikkert med den øvrige sundhedssektor, forklarer Ruth Lauge. Samtidigt betyder det faktum, at Oasis arbejder tværfagligt, at der er behov for et system, der kan håndtere komplekse planlægningsfunktioner med høj brugervenlighed.

– Vi skal have et system, der lever op til alle krav. Samtidigt opererer vi under nogle sparekrav, der betyder, at vi ikke skal have mere, end vi behøver, siger Ruth Lauge.Netop på det område har samarbejdet med KonsensIT givet præcis indsigt i, hvad forskellige løsningers muligheder og begrænsninger betyder for hverdagen i organisationen, og samtidigt skaber samarbejdet med en helt uvildig konsulent sikkerhed.

– En leverandør har jo en naturlig interesse i at sælge sine produkter, og det er selvfølgelig vigtigt for os, at vi ikke bliver snydt hverken på indholdet eller på prisen. Der har KonsensIT skabt tryghed, siger Ruth Lauge