New release – 11.4.16
04/10/2017
Ny adm. direktør i KonsensIT A/S
16/05/2018

Aalborg Kommune har udsigt til millionbesparelse

Kommunal it er ofte meget kompleks. Dels fordi det handler om mange systemer med mange lokationer, og dels fordi der ofte er mange interessenter at tage hensyn til. Da Aalborg Kommune stod overfor at skulle sammenlægge kommunens netværk, valgte man derfor at søge hjælp fra eksterne rådgivere. Dels fordi man ønskede at få en uvildig vurdering, men også for at være sikker på at få et fuldstændigt og professionelt overblik over alle elementer i en sammenlægning.

Hos Aalborg Kommune har netværksdriften hidtil været opdelt i to dele, administrationen i ét netværk og skolerne i et andet. Netværkene binder kommunens i alt 800 lokationer sammen. Det vil sige, at der er mange forskellige brugere og interessenter, der skal tages hensyn til.

Kommunen har i alt syv forvaltninger med hver sin it-chef, som i dag ’køber’ fælles it-ydelser leveret fra borgmesterens forvaltning under borgmesteren. For at lette processen og gøre tingene på den mest effektive måde blev det foreslået, at driften af netværket skulle samles og styres fra centralt hold. “Det var vigtigt, at vi på den ene side fik afgrænset projektet, så vi kunne præcisere projektets omfang, og på den anden side var det også vigtigt, at vi sikrede os, at strategi og målsætninger var helt på plads, og intet blev glemt.

Teknisk viden og økonomisk overblik

Aalborg Kommune havde tidligere brugt konsulentfirmaer til ekstern rådgivning i forbindelse med it-projekter – men desværre uden den helt store succes.

“Vi var altid endt med nogle lidt overfladiske rapporter, der manglede den indgående tekniske viden om it-projektet. Det betød, at der var for mange løse ender i rapporterne. Man kunne ikke færdiggøre regnestykket og være sikker på, at budgettet holdt stik på baggrund af rapporterne. KonsensIT besad præcis det rigtige mix af it-viden helt ned på teknikerniveau, og samtidig havde de også den fornødne økonomisk indsigt, det kunne gøre projektet til en succes. Det betød, at vi fik udarbejdet en rapport, der var praktisk anvendelig for os,” siger Preben Selgen Pedersen.

Rapporten indeholder, foruden en strategi for gennemførelse af projektet også veldokumenterede argumenter for, hvilke fordele og besparelser sammen-lægningen vil give. En sammenlægning af de to netværk vil blandt andet betyde, at man kan spare netværksenheder, man kan benytte samme overvågnings-værktøjer, og på sigt kan man måske også benytte samme firewall.

Aalborg Kommune har oprindelig investeret mange penge i opgradering af basisnetværket. De investeringer kommer dem nu til gode, og den fremtidige investeringshastighed kan dermed nedsættes. Desuden bliver det lettere at danne sig et overblik over netværksforbindelser til for eksempel telefon, alarm og internet, og om de bliver brugt i det omfang, der betales for. På baggrund af en sammenligning mellem nettene kan man lettere vurdere, om kommunen får den kvalitet og hastighed, der er aftalt.

Udsigt til millionbesparelse

Den samlede rapport er forelagt de syv it-chefer, som har til opgave at beslutte, om der er tilstrækkeligt med gode argumenter, der taler for en sammenlæg-ning af netværksdriften. Rapporten viser blandt andet, at Aalborg Kommune kan hente en besparelse på den gode side af en million kroner. Så der er naturligvis store forventninger til, at det bliver vedtaget. I så fald vil sammenlægningen blive implementeret i løbet af 2018.

Besparelsen vil primært kunne hentes på de færre investeringer og indkøb af ny hardware. Desuden kan man spare en del ved at optimere eksterne udgifter til internet og lignende. “Det er altid en god idé at få en uvildig vurdering ind over. Der kan for eksempel være nogle interne præferencer og nogle ’vi-plejer’ vaner, der bliver taget hensyn til ved valg af leverandører.

Det slipper vi fuldstændig for, når eksterne rådgivere kommer med helt friske øjne og laver pris-/kvalitetssammenligninger,” siger Preben Selgen Pedersen, der har været meget tilfreds med samarbejdet. “Vi forventer at benytte KonsensIT som sparringspartner, hvis projektet skal implementeres. De har en god faglig ballast, og der er mere tyngde bag betragtningerne i deres rapport”.

 

Download og læs hele Aalborg Kommune kundecasen