Udbud

udarbejdelse af kravspecifikationer

At sende et projekt i udbud, kan være en uoverskuelig opgave, som både er tidskrævende og kræver mange ressourcer. KonsensIT har et dedikeret og højt specialiseret team af kompetente og erfarne konsulenter, som både fungerer som rådgiver og deltager aktivt i hele udbudsprocessen.

KonsensIT er med til at sikre kvaliteten af det udarbejdede udbudsmateriale, så det står klart, hvilke behov der skal opfyldes, og hvordan tilbuddene ønskes udformet.  Vi vil sørge for, at der udarbejdes en udførlig beskrivelse af, hvordan de indkomne tilbud vil blive vurderet, så der er fuld gennemsigtighed – også for tilbudsgiver.

Vi er din uvildige rådgiver gennem hele processen fra definering af behov, udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale, evaluering  af indkomne tilbud og detaljeret kvalitetsvurdering med pointgivning. Heri er inkluderet en detaljeret beregning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

KonsensIT udbudsproces

Du kan vælge at få hjælp til dele af eller hele udbudsprocessen:

  • Valg af metode for udbud
  • Planlægning og styring af udbud
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Gennemførelse i henhold til EU’s regler
  • Vurdering af tilbud
  • Begrundelse for tildeling/afslag på tilbud
  • Kontraktindgåelse
  • Dokumentation af udbud