Kontrakter

it kontrakt til software

Indgå de rigtige kontrakter

Det kan være rigtig svært at gennemskue, hvad en kontrakt skal indeholde. Mangelfulde kontrakter er derfor ofte årsag til IT-retslige tvister eller konflikter.

KonsensITs rådgivere har en solid baggrund, som spænder bredt. Vi arbejder med strukturerede processer og har hjulpet såvel private som offentlige kunder med udformning og indgåelse af it-kontrakter. Vi deltager som uvildig sparrings-partner i definering af behov, udfærdigelse af kravspecifikationer,  valg af løsning, til forhandling og udformning af den endelig kontrakt.

Hvorfor en kontrakt? – vi er jo enige!
Det er vigtigt at have en kontrakt mellem de forskellige parter. Den kan bruges, som et værktøj, der hjælper med at afgrænse, hvad der er indenfor og udenfor scope. Dette er med til at mindske misforståelser og uenigheder, hvis projektet fx viser sig at ændre retning. Desuden skal den ses, som et støttende redskab til at regulere samarbejdet og agere ramme for projektet.

Eksempler på kontrakter

  • Kontrakter om anskaffelse af IT,
    – hardware, software, licenser
  • Teknologispecifikke udbud
  • Outsourcing- og driftskontrakter
  • Persondata kontrakter