Netværk

De rigtige løsninger til enhver given it-opgave, tager altid udgangspunkt i vores kunders behov, deres nuværende udgangspunkt og deres økonomiske rammer. Vi oplever ofte, at et kundemøde med en agenda, afleder et andet fokuspunkt eller udgangspunkt end det vi havde før mødet.

I samarbejde med jer vurderer vi hver enkelt udfordrings risiko, værdi, indsats og prioritering. På den måde vælger vi i fællesskab den rigtige retning og den rigtige rækkefølge.

Det er denne dialog og afklaring der i sidste ende sikrer, at vores kunder får præcis den tekniske løsning de har behov for og med rette prioritering.

Kontakt os på 44855070, eller på salg@konsensit.dk

Nedenfor har vi listet et par eksempler på nogle af de netværksydelser vores specialister udfører for vores kunder. Men vores store styrke ligger ikke alene i, at udføre en fast defineret ydelse for en kunde. Nøgleord for os er indsigt, værdi, indsats, ekspertise og struktur. Det skaber værdi for vores kunder, når beslutningerne skal føres ud i livet.

Performance test dit netværk
Et professionelt overblik over hvordan performance er på dit netværk. Hvor er der overkapacitet og hvor er der flaskehalse. Er det hardware eller design på netværket der skal optimeres, eller er det brugeradfærden der skal ændres?

Download vores datablad Performance test

Scan dit netværk for sårbarheder
Hvordan er sikkerhedstilstanden på det interne netværk – trænger enhederne til opdateringer, er der unødige huller internt i firewallen etc.? Et scan af jeres interne servere og klienter giver dig et overblik over sårbarheder.

Download vores datablad Sårbarhedsscanning

Analysér netværket
Oplever du periodiske fejl i netværket eller lange svartider? Med en KonsensIT netværksanalyse får du en grundig dokumenteret gennemgang af netværket og løsningsforslag til optimering af dit netværk.

Download vores datablad Netværksanalyse

Foretag en penetreringstest af netværket
Med regelmæssige check af dit interne net undgår du tab af kostbare data. Vores certificerede sikkerhedseksperter udfører en grundig penetreringstest af hele din it-infrastruktur, der bidrager til at få elimineret sårbarheder.

Download vores datablad Ekstern sikkerhedstest

Download vores datablad Intern sikkerhedstest