Change Management

change management konsulenter

Eksempler på Change Management processer:

  • Strategiske forandringer
  • Teknologiske forandringer
  • Strukturelle forandringer
  • Ændring af holdninger og adfærd af medarbejderne

Change Management er ikke kun strategi og teknik

Når IT-afdelingen implementerer ny teknologi eller arbejdsprocesser, er det ikke blot en teknisk forandring men også en forandring hos medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne forstår den forandring, der skal til at ske, og at ledelsen sørger for at guide medarbejderne gennem hele processen.

Hvorfor have fokus på Change Management?

Implementering af en ny teknologi eller nye processer kan i sig selv være en kompleks opgave. Som menneske har vi tendens til at føle os trygge ved det vi kender, og det samme gælder medarbejdere i en arbejdssituation. Derfor vil du i nogle tilfælde opleve modstand fra dine medarbejdere, når en ny teknologi skal implementeres. Her er fokus på change management vigtigt.

KonsensIT garanterer, at du får en uvildig rådgivning igennem hele processen, hvor vi har fokus på det tekniske såvel som det menneskelige aspekt i processen.

Vi hjælper dig med en succesfuld gennemførsel  og forankring af dine change management projekter i jeres organisation.